Siam WalkRally

สถาบันพัฒนาและส่งการทำงานเป็นทีม Siam WalkRally
โดย อาจารย์ โช ( เจ้าเก่า ) SiamWalkRally.com

ทีมงาน SiamWalkRally ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม www.siamwalkrally.com และ www.นักพูด.com โดยทีมงานหวังว่า ทีมงานของเราจะสามารถรับใช้ท่านและองค์กรของท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับ การพัฒนาทีมงาน การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมุ่งเน้นให้ทีมงานมีเป้าหมายของการทำ งานในทิศทางเดียวกัน สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำงาน ฯลฯ โดยทีมงานยังหวังไว้อีก ว่าการรับใช้ท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในWeb หรือการได้พูดคุยกับท่านจะเป็นประโยชน์กับท่านและองค์กร ทีมงาน SiamWalkRally จะรับใช้ท่านเต็มความสามารถ และประสบการณ์ คุยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สถานที่ จำนวนวัน รูปแบบ เน้นวิชาการ หรือสนุกสนาน แบบ learning by doing ที่สำคัญเรื่องงบประมาณ  "ในราคาสบายๆที่คุยกันได้ทุกรูปแบบ "

องค์กรท่านเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหม?

• บุคลากรไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กร ( ไม่มีความภาคภูมิใจในองค์กร )
• บุคลากรขาดการประสานงานที่ดีและขาดการยอมรับซึ่งกันและกันภายในองค์กร ( ไม่ถูกกันหรือเก่งคนเดียวทำงานเป็นทีมไม่เป็น )
• บุคลากรไม่ค่อยตั้งใจทำงานและไม่ตั้งใจเรียนรู้งานเพิ่มเติม ( ขี้เกียจ )
• บุคลากรไม่มีความเสียสละ ( ทั้งกับเพื่อนและองค์กร )
• พนักงานขายไม่รู้จะขายอย่างไร
• การพูดต่อหน้าที่ประชุมหรือชุมชน ( ไม่รู้หลักการ ประหม่า )
• พาสมาชิกไปเที่ยวประจำปีเปลืองงบประมาณสนุกอย่างเดียวไม่ได้ความรู้อะไร ( ใช้กิจกรรมของเราสนุกและแก้ปัญหาในองค์กรได้ )
• งบประมาณทำฝึกอบรมน้อยทำในสถานที่ของตัวเองหรือที่ใกล้ๆใช้งบน้อยๆได้หรือเปล่า ( ปรึกษาได้ )
ฯลฯ

และปัญหาอื่นๆอีกมากมายภายในองค์กรท่านให้www.siamwalkrally.comได้รับใช้และช่วยท่านแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปด้วยการทำสัมมนาและกิจกรรมWalkRally ในบรรยากาศสบายๆที่สามารถคุยกันได้ทุกรูปแบบ   "เรารับใช้ท่านได้ด้วยความเป็นมืออาชีพด้านงานฝึกอบรม"

ท่านจะได้อะไรจาก WALK RALLY
1. ได้ข้อคิดในการทำงาน
2. ได้ความรู้ทางวิชาการ
3. ได้ประสบการณ์
4. ได้ทำงานเป็นทีม
5. ได้ทดสอบศักยภาพ
6. ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อน
7. ได้ออกกำลังกาย
8. ได้เสริมสร้างพลังใจ
9. ได้ความสนุกสนาน
10. ได้แสดงน้ำใจ
11. ได้ความจงรักต่อองค์กร
12. ได้ความรู้สึกดีๆ กลับมา

ประโยชน์ต่อการทำงาน
1. ทำให้รู้จักคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
2. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รับฟังเหตุผลและความคิดซึ่งกันและกัน
3. ทำให้รู้จักการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนงานร่วมกัน
4. ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อความ และกระบวนการสื่อความหมาย
5. ทำให้เรียนรู้ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ ของสมาชิกในทีมที่ต่างกันเพื่อปรับใช้ใน การทำงานร่วมกัน
6. ทำให้เรียนรู้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงาน การประนีประนอม และเรียนรู้ปรัชญา การทำงานเป็น