บรรยากาศของงานสัมมนาที่สมบูรณ์ ในสไตล์ คนสำราญงานสำเร็จ ครบทั้งกระบวนการ ละลายพฤติกรรม บรรยาย กิจกรรม โดย อาจารย์โช (เจ้าเก่า) นักพูด.com SiamWalkRally.com วิทยากร นักพูด ตัวกลม อารมณ์ดี

บรรยากาศของงานสัมมนา

Read more