Home for speech KID บ้านนักพูดรุ่นเยาว์

บ้านหลังแรกของนักพูดรุ่นเยาว์

Facebook : home for speech kid บ้านนักพูดรุ่นเยาว์

เป็นหลักสูตรที่ช่วยแนะแนวให้เด็ก

กล้าคิด ให้ดี

กล้าพูด ให้ถูกหลักการ

กล้าทำ ให้ดูน่าชื่นชม

โดยการนำนำจินตนาการใสๆ ของน้องๆ มาประกอบกับความคิดที่เป็นบวก เสริมทักษะการพูดและเพิ่มความมั่นใจในการแสดงออก ปรับบุคลิกภาพให้ดูน่าชมสมวัย เติมเต็มด้วยเทคนิคการนำเสนอ สำหรับเยาวชนที่ชื่นชอบเรื่องการพูดและการแสดงออกในที่ชุมชน

ตามแนวความคิดที่ว่า

ทุก 1 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ต้องประกอบด้วยความสำเร็จที่เราสร้างขึ้นมา 2 ครั้ง

ครั้งแรกเกิดขึ้นจากความฝัน (จิตนาการ)

และครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเรา … ลงมือทำ

บริหารหลักสูตร โดย อาจารย์โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข

ลุงโช (เจ้าเก่า)​ นักพูด.com

SiamWalkRally.com

วิทยากร

นักพูด

ตัวกลมอารมณ์ดี

Facebook Comments

Cho siamwalkrally

วิทยากร นักพูด ตัวกลม อารมณ์ดี SiamWalkRally.com Tel & Line : 0818134848